การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 1/2555 : 27/04/2555
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
โครงการระดมสรรพกำลังเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ
สำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2570
'ยิ่งลักษณ์สั่ง' หน่วยงานเกี่ยวข้องทำแผนเตรียมพร้อมเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(กดยช.) เดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมมอบหน่วยงานทำแผนการเตรียม
พร้อมเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน
...อ่านต่อ
ข่าว : http://www.thanonline.com

นายกฯสั่งพม.พิจารณาวิสัยทัศน์แห่งชาติเด็ก
นายกรัฐมนตรี สั่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พิจารณา วิสัยทัศน์แห่งชาติสำหรับเด็กและเยาวชน
ปี 2570 ก่อนชงคณะรัฐมนตรี
...อ่านต่อ
ข่าว : http://www.innnews.co.th
   
Download Documents
  Organization Profile
(Thai version)
  Organization Profile
(English version)