ถึง น้องๆ เยาวชน "นักเปลี่ยนโลก" ทุกคน :)
พี่ๆ ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จับมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ (สอ.ดย.)
ชักชวนน้องๆที่สนใจต่อยอดงานพัฒนาอย่างยั่งยืน จับทีมเพื่อนๆใกล้ตัว 5 คน ที่สนใจ
พัฒนาสังคมในประเด็นใกล้เคียงกัน และพร้อมลุยงานด้วยกันอย่างเข้มข้น เดินหน้ามาร่วมกิจกรรม
ค่าย Innovate for Good (Thailand)

ค่าย Innovate for Good (Thailand)

จัดขึ้นในวันที่ 19-20 เมษายน 2556 นี้ ณ Microsoft (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่
ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ

Innovate for Good
เป็นโปรแกรมหนึ่งในโครงการ Microsoft YouthSpark เครือข่าย "ผู้ประกอบการทางสังคม"
(Social Entrepreneur) ขนาดใหญ่ครอบคลุมข้ามทวีป ที่พี่ๆ ไมโครซอฟท์ตั้งใจร่วมมือกับนัก "เปลี่ยนโลก"
เลือดใหม่อย่างพวกเรา ลงมือปฏิบัติการในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเดินหน้าสู่โลกที่ดีกว่าด้วยกัน และใน
Innovate for Good (Thailand) ที่มุ่งเป้ามาที่พวกเรา "เยาวชนไทย" เช่นกัน พี่ๆทีมงานโครงการอยาก
ชักชวนน้องๆนักเปลี่ยนโลก ที่สนใจทุ่มทั้งแรงกายแรงใจ ลงมือเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดผลจริง มาร่วม
เดินงานกับเรา ผ่านการทำงานรูปแบบ "โครงการพัฒนา" โดยระหว่างทำงาน พี่ๆ จะคอยหนุนเสริม
ตลอดทาง ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการอบรมเสริมศักยภาพเข้มข้นในด้านต่างๆ คำปรึกษา กำลังใจ
การประสานงานให้เกิดพลังขับเคลื่อนระหว่างกลุ่ม และการระดมแรงสนับสนุนบนเครือข่ายระดับโลก
เพื่อให้งานของน้องๆ เดินหน้าได้ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง

!!! ถึงตรงนี้ ใครเริ่มคันไม้คันมือ ครั่นเนื้อครั่นตัวอยากลองงานยากแต่ได้ผลแรง

เริ่มกันเลย!
มองหาเพื่อนๆ อายุ 16–30 ปี ที่ฝันถึงสังคมน่าอยู่และพร้อมลุยงานไปพร้อมกับเรา
รวมกันให้ได้ 5 คน ตั้งทีม – หารือ – แล้วช่วยกันคิด
โครงการเพื่อพัฒนาสังคม 1 ด้าน
จาก 8 ด้านนี้ (หรือสนใจด้านอื่นๆ ก็ระบุมาในใบสมัครได้)


ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย 10 เมษายน 56 หากน้องได้รับคัดเลือกก็เจอกันวันค่าย
19 – 20 เมษายน 56 ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ จ้ะ :)

เอ้าอย่ารอช้า ชวนเพื่อนรวมทีม 5 คน ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วส่งเข้ามาที่
i4gth@ncyd.org เร่งเข้าครับ ปิดรับสมัคร 6 เมษายน 2556 นี้ แล้ว !!!

?? สงสัยอะไรกริ๊งกร๊างมาถามพี่ๆ โดยตรงได้เลย ที่
พี่โหนก  089 – 112 – 2934
พี่ต้น     086 – 882 – 9944
Email : i4gth@ncyd.org

 

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.)
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน ราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2255-9922, 0-2651-7033 Fax. 0-2254-7219
E-mail :info@ncyd.org | ncyd2004@yahoo.com Website : www.dordek.org